Život po smrti existuje - dôkaz

Život po smrti existuje - dôkaz

Dôkaz o živote po smrti

Nie je žiadnym tajomstvom, že naše vedomie existuje aj potom, čo opustí svoje fyzické telo.Mnoho ľudí po celom svete zažili opustenie svojho tela a opätovné navrátenie v plnej pamäti.

Všetci prežívajú rovnaké, alebo veľmi podobné zážitky. Toto nie je nijako prehnané!

Tím vedcov z univerzity v Southampton vo Veľkej Británii viedol rozhovory s 330 ľuďmi, ktorí prežili zástavu srdca a zistili, že 40% z nich si uvedomovalo obdobie, kedy boli vyhlásení za klinicky mŕtvych.

Podľa denníka The National Post jeden muž v tomto stave sledoval zdravotnícky personál oživujúci jeho telo, on sám bol ale v rohu miestnosti a bol schopný celú situáciu detailne popísať, vrátane zvuku prístrojov, ktoré obklopovali jeho "mŕtve" telo. Vzkriesený bol po troch minútach a všetko si pamätal.

Podobný stav zažila aj Kelli, ktorá po opustení svojho tela cítila ľahkosť a po návrate jej ostali všetky vedomosti. Celý zážitok bol súčasťou jej vedomia, nič nebolo oddelené. Videla svoj dom, svoje telo a jej manžela stojaceho nad ňou.

Nebola rozrušená, len vnímala ako sa jej telo vznášalo do víre, ktorý začal ako malá bodka, až expandovala do energetického portálu. Tu ju vítali bytosti svetla. Kelli ale vnútorne vedela, že ešte nenastal jej čas a v tej chvíli klesla späť do jej tela. Aj tento pocit zažíva mnoho ľudí!

Tento osvietený stav si ľudia želajú zažiť znova, ale už samotné vlastné skúsenosti sú veľmi silné.

Ľudia po vystúpení z tela vnímajú svet akoby stále svojimi očami. Vnímanie je zamerané na teraz. V tomto svete ale neexistuje čas v našom trojrozmernom poňatí. Nachádzajú sa tu nekonečné možnosti a neuveriteľne cenné zážitky, ktoré ležia priamo pred našou dimenziou.

                                                                                                                                                                                                                                     Voľne preložené z TheSpiritScience

 

Čím viac sa budeme snažiť tento svet pochopiť a zažiť, tým ľahšie bude aj náš prechod do ďalšej sféry bytia. Výstupy z tela poznali už starí Egypťania aj ľudia z ďalekého východu, ktorí nám zanechali veľké množstvo možných úspešných postupov.

A my sme získali jeden z najúčinnejších, ktorý vkladáme do článku: Návod na Astrálne cestovanie.

A budeme ťa ďalej zásobovať článkami nielen s našimi skúsenosťami a príbehami, ale aj s príbehami našich najbližších priateľov - astrálnych cestovateľov. Je nás už stovky. Pridáš sa k nám a sám na sebe spoznáš svet za hmotou?