Vytvorenie vlastnej bezpečnej sféry

Vytvorenie vlastnej bezpečnej sféry

Často sa nás pýtate, ako je vhodné sa chrániť pri stretnutí s nechcenou bytosťou, alebo negatívnym pôsobením?

Istota

Uvedieme tu veľmi silnú ochranu, ktorá úplne postačuje na väčšinu aj najťažších chvíľ. Je ale nutné udržať v čase konania ochrany myseľ čistú. Preto dĺžku prispôsobte svojim možnostiam.


1. Vizualizujte si, ako zhora do vašej hlavy vteká prúd bielej svetelnej sily, ktorá postupne napĺňa celé vaše telo. Všetky prípadné šedé sily, ktoré by sa vo vás nachádzali, sú svetlom premenené na biele, prípadne odvedené cez nohy do zeme.


2. Akonáhle budete mať vaše telo dokonale naplnené bielou pomocnou a uzdravujúcou silou, potom ju nechajte vyžarovať cez vás aj do priestoru asi jedného metra okolo vás. Pri riadnom nahromadení možno silu vidieť ako hmlovinu.


3. A nakoniec si vytvorte okolo seba z nahromadenej hmloviny ochrannú bariéru. Najlepšie teda opäť pomocou bielej sily vytvoríte akýsi obal.
Porovnanie nájdeme s vajíčkom. Žĺtok je telo, bielok je metrová hmlovina a škrupina je bariéra. Urobte si túto ochranu / sféru všade okolo vás, obklopte sa týmito pomocnými tvorivými a ochrannými silami. Bariéru musíme cítiť až fyzicky, čím viac, tým lepšie vás bude chrániť, lebo to práve vy tvoríte váš život.

V svojej sile sa nachádzate stále

Vizualizáciu aj precítenie je vhodné vytvárať ráno, cez deň aj večer. Úplne prijímajte, že sa ocitáte teraz vo svojej vlastnej sile, vo svojej vlastnej ceste životom a idete svojou cestou, ktorú ste vytvorili vy.


Až budete astrální cestovatelia, budete svoju astrálnu silu doslova cítiť až ako majetok. Ako váš svet, lebo doslova vytvárate váš svet, ktorým dávate ostatným ľuďom možnosť ho okúsiť ... Užite si práve preto svoj svet. Tvorte svoj svet.