Stav bez myšlienok - reštart života

Stav bez myšlienok - reštart života

Tie chvíle, kedy sa nám podarí zbaviť sa všetkých myšlienok a len sme. Nemyslíme na dych, ani na vonkajšie ruchy. Ocitáme sa v nádhernom stave bytia, kedy vnímame pokoj, šťastie, lásku a pohodu. Všetky starosti odchádzajú a my sa po návrate cítime ako znovuzrodení. Hovoríme tu o pokročilom stave ovládnutia svojej mysle - zastavenie všetkých myšlienok.

Ako na to? 

Najprv je potrebné zvládnuť tieto dva predchádzajúce kroky.

Vďaka nim sa naučíme nechať myšlienky voľne plynúť a my sa stávame nezávislými pozorovateľmi vlastnej mysle a v druhom kroku sa naučíme pevne koncentrovať iba na jednu myšlienku.

Akonáhle toto vieme, môžeme postúpiť ďalej.

Odporúčame sa plne sústrediť na dych či časť tela (napríklad malíček na ľavej ruke) a s touto myšlienkou chvíľku zotrvať. Následne ju odsunúť a užiť si tých pár okamihov bez akejkoľvek myšlienky. Tieto intervaly sa budú stále predlžovať a prehlbovať. Nebude dlho trvať a v tomto relaxačnom stave vydržíte po dlhých desiatky minút.

Tento stav je totiž oveľa jednoduchšie udržať, než sa plne koncentrovať iba na jednu myšlienku.

Čo budem prežívať?

Pokoj, pohodu, lásku, nekonečnosť bytia. :) Môže sa stať, že sa tvoje telo rozšíri (akoby zbaví sa svojho ohraničenia) a ty sa rozplynieš do priestoru. Môžeš sa ocitať v bielom či čiernom priestore, ale ani tento priestor pre teba v danú chvíľu nebude dôležitý. Ty len si ...

Astrálne cestovanie

Táto zručnosť a schopnosť má minimálny vplyv na astrálne cestovanie. Pre úspešné vystúpenie z tela je kľúčové ovládnuť len jednu myšlienku: "Vystupujem z tela." Tento stav bytia nás presúva oveľa vyššie nad samotné astrálne cestovanie. Je dôležitý pre posilnenie nášho Vedomia - teda umožní nám si lepšie vybaviť všetky detaily z astrálneho cestovania, prežívať lucidné snívanie a pod. Ale na samotný astrálny výstup túto schopnosť nepotrebuješ.